Nie możesz zarządzać czymś – czego nie mierzysz

Peter Drucker

Badania typu „Tajemniczy Klient” są najskuteczniejszą formą oceny jakości pracy personelu, od strony Klienta-Kandydata badanie to polega wcielaniu się Audytora w rolę Klienta i nie wzbudzającym podejrzeń zbieraniu wskazanych informacji. Po wizycie w sklepie, punkcie obsługi klienta czy spotkaniu z POK Audytor uzupełnia przygotowaną wcześniej szczegółową ankietę oraz opisuje przebieg wizyty.

Zakres obowiązków i dorywczy charakter tej pracy powodują, że jest ona ciekawą propozycją pracy dodatkowej. Może być wykonywana przez osoby w niemal każdym wieku, z dowolnym wykształceniem, w dowolnym zakątku kraju, dowolnym doświadczeniem zawodowym i statusie materialnym.

Nie jest to jednak praca łatwa, wymaga skupienia, dużej spostrzegawczości, dokładności i ‘wyjściu poza rolę’. Jako Audytor musisz pozostać sobą i jednocześnie zwracać uwagę na rzeczy o które Zleceniodawca pyta w Ankiecie. W scenariuszu nie ma miejsca na improwizację – jest to zadanie w stylu „zakupy w dużym sklepie z krótką listą potrzebnych produktów”.

Na podstawie zebranych ankiet i opisów, wykwalifikowana osoba przygotowuje syntezę badania tj. zebrane wyniki poddawane są analizie statystycznej, weryfikujemy jakość przeprowadzanych badań i na ich podstawie przedstawiamy Klientowi Raport Końcowy.

Zebrane informacje posłużą do uzyskania odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

  • Czy pracownicy obsługują klientów zgodnie ze standardami obowiązującymi w firmie?
  • Jak wygląda ten proces u konkurencji firmy?
  • Które obszary obsługi należy poprawić a które działają wzorowo?
  • Które oferty firmy są najsłabiej przyswojone przez pracowników?

Badania tego typu to dla Firmy same korzyści – uzyskanie informacji zwrotnej jest dla niej jasnym wskazaniem obszarów do poprawy lub potwierdzeniem wzorca do naśladowania przez inne placówki