Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Ochrona prywatności 

Przywiązujemy szczególną wagę do prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis. Z mocy obowiązującego prawa zobligowani jesteśmy do gromadzenia logów, które mogą być wykorzystywane do celów administrowania Serwisem. Wszelkie dane użytkowników przeznaczone są wyłącznie na nasz użytek.

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby:

 1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych; 
 2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
  a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, 
  b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią, 
  c. pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych zawartych w Serwisie jest spółka Sprzedawcy.pl sp. z o.o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 47/96, 02-797 Warszawa.

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
V. Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 1. właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników;
 2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
 3. tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach Serwisu służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony.

II. Dane te mogą być udostępniane lub sprzedawane z zastrzeżeniem użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody.

III. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu, Serwis może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

IV. Zapewniamy użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności zamieścimy odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.